OKUL ÖNCESİ > Okul Öncesi
ISBN: 9789944908948
Fiyat: 5
    E-Satış
CAN ile MERCAN YARIYIL TATİL KİTABI

Güncel Okul Öncesi Eğitim Programı’na uygun olarak hazırlanan Can ile Mercan Yarıyıl Tatil Kitabı; 48-72 aylık çocuklarımıza eğitici ve eğlendirici alıştırmalar sunmaktadır. Bu alıştırmalar ile çocuklarımız, okul döneminde öğrendikleri bilgileri, tatilde de sıkılmadan tekrar etme fırsatı bulacaktır. Kitabımızda; eğlenceli hikâyeler, çizgi ve ses çalışmaları, matematik alıştırmaları, neşeli bulmacalar, dikkat çalışmaları gibi onlarca eğitici aktiviteye yer verilmiştir. Bu alıştırmalar ile çocuklarımızın, sadece öğrendiklerini pekiştirmeleri değil aynı zamanda yeni bilgiler edinmeleri ve gelişimlerini hızlandırmaları da amaçlanmıştır. Bu nedenle sayfalar; çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, motor ve dil gelişimlerini de destekleyecek tarzda düzenlenmiştir.

Şifre Yayınları olarak kalıcı eğitim faaliyetlerinin, okul-aile işbirliği ile gerçekleşeceğine inanmaktayız.

Aileleri de ürünlerimiz aracılığıyla çocuklarımızın eğitimine destek vermeye davet etmekteyiz. Can ile Mercan Yarıyıl Tatil Kitabı’nın çocuklarımıza faydalı olması dileğiyle…

Copyright © 2015 - www.Sifre.com.tr